Cerere de aderare

Te rugăm să urmezi pașii de mai jos.

Termeni & Condiții

I. Introducere
A. Acceptarea Termenilor

Acest document ("Termeni și Condiții") definește termenii și condițiile sub care utilizatorii ("Utilizator", "dumneavoastră") pot accesa și utiliza serviciile oferite prin Platforma Digitală furnizate de HED Venture S.R.L. ("Furnizor", "noi"). Prin crearea unui cont, accesarea sau utilizarea Serviciului, dumneavoastră confirmați că ați citit, înțeles și sunteți de acord să vă conformați acestor Termeni și Condiții.

B. Definirea Termenilor

Următorii termeni vor avea semnificațiile de mai jos în cadrul acestui document:
• "Conținut" se referă la orice informație, date, text, software, cod, scripturi, muzică, sunet, fotografii, grafică, video, mesaje, etichete și alte materiale vizuale;
• "Utilizator" înseamnă orice persoană sau entitate care accesează sau utilizează Serviciul;
• "Date Personale" se referă la orice informație care poate fi folosită pentru a identifica o persoană fizică.
• Entitate juridică se referă la beneficiarul Serviciului, indiferent de forma de organizare a activității (societăți, PFA etc.)
• Serviciul/serviciile se referă la facilitățile oferite prin intermediul platformei digitale de către HED Venture

C. Modificarea Termenilor

Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni și Condiții în orice moment. Orice modificări vor fi publicate pe site-ul nostru și, dacă este posibil, vă vom notifica prin e-mail sau prin intermediul Serviciului. Utilizatorii sunt responsabili pentru a revizui regulat Termenii și Condițiile pentru orice modificări. Utilizarea continuă a Serviciului reprezintă acceptarea modificărilor aduse.

D. Criterii de Eligibilitate

Pentru înscrierea în proiectele digitale HED Venture S.R.L. descrise în acest document este nevoie ca o persoană ce reprezintă Entitatea Juridică să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:
• Utilizatorul confirmă că are cel puțin 18 ani;
• Utilizatorul confirmă că este în măsură să încheie acorduri legale obligatorii;
• Utilizatorul confirmă că are dreptul legal de reprezentare a Entității Juridice pe care o înscrie în proiect.

Acest proiect este dedicat exclusiv partenerilor HED Venture S.R.L., Entități Juridice, care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
• Entitatea Juridică este o entitate legală înregistrată în România;
• Entitatea Juridică operează în conformitate cu legislația națională și internațională aplicabilă inclusiv cele privind protecția datelor, drepturile consumatorilor și comerțul electronic.;
• Entitatea Juridică nu se află în starea de insolvență și nici să nu a depus o cerere pentru declararea insolvenței;
• Entitatea Juridică trebuie să aibă o situație financiară stabilă, fără datorii semnificative neplătite sau litigii financiare în desfășurare care ar putea afecta negativ capacitatea de a îndeplini obligațiile financiare către noi;
• Entitatea Juridică sau afiliații acesteia nu trebuie să fie implicată în niciun litigiu juridic cu HED Venture S.R.L. , nici ca reclamant, nici ca pârât;
• Entitatea Juridică nu trebuie să aibă un istoric de litigii cu HED Venture S.R.L. sau cu alte entități din domeniul nostru de activitate care să arate un model de comportament antietic sau neconform;
• Entitatea Juridică trebuie să aibă o reputație pozitivă și nu trebuie să fie asociată cu activități ilegale sau neetice;
• Entitatea Juridică trebuie să demonstreze un angajament față de securitatea datelor și să aibă politici și proceduri solide pentru a proteja informațiile confidențiale;
• Entitatea Juridică trebuie să aibă capacitatea tehnologică de a accesa și utiliza serviciul nostru, inclusiv hardware-ul, software-ul și cunoștințele necesare;
• Entitatea Juridică trebuie să furnizeze date de contact valide și să fie disponibilă pentru comunicări și actualizări legate de serviciul nostru;
• Entitatea Juridică trebuie să se angajeze să utilizeze serviciul nostru într-o manieră etică și în conformitate cu toate ghidurile și politica noastră de utilizare acceptabilă;
• Entitatea Juridică nu trebuie să fie sub nicio obligație contractuală sau alt tip de angajament care ar putea intra în conflict cu termenii și condițiile noastre;
• Entitatea Juridică trebuie să aibă politici interne care să permită utilizarea serviciului nostru și să nu fie în conflict cu termenii și condițiile noastre.

Orice încălcare a acestor Criterii de Eligibilitate poate rezulta în suspendarea sau închiderea contului și accesului la serviciile noastre digitale. Utilizatorul are dreptul la 14 zile lucrătoare să remedieze situația pentru care se consideră că nu îndeplinește Criteriile de Eligibilitate, inainte de suspendarea accesului.

II. Descrierea și Accesul Serviciului
A. Prezentarea Serviciului

Serviciul este format din mai multe sub-servicii, unele dependente de altele. În calitate de administrator al platformei digitale, furnizorul își rezervă dreptul de a modifica, suspenda sau întrerupe orice Serviciu (sau oricare dintre funcționalitățile acestuia) în orice moment și fără preaviz.

1. Cont de partener

Pentru accesarea oricărui sub-serviciu, orice partener HED Venture S.R.L. trebuie să acceseze sub-serviciul Cont de Partener pus la dispoziție exclusiv partenerilor companiei noastre prin care aceștia pot accesa un portal web unde vor găsi informații financiare și comerciale cu privire la colaborarea noastră. Accesul se face pe pagina www.shop.hedventure.ro, secțiunea Întră în Cont, unde utilizatorul va introduce user-ul și parola primite la înregistrare.

2. Site de prezentare

După accesarea Contului de Partener, partenerul HED Venture S.R.L. poate accesa secțiunea Site de Prezentare ce îi oferă posibilitatea să își creeze un site web de prezentare, gratuit, atât timp cât îndeplinește Criteriile de Eligibilitate, cu domeniul www.hed.salon. URL-ul este generat de către HED Venture S.R.L. respectând regula www.denumiresalon+denumireoras.hed.salon.

3. Program de revânzare

Un alt serviciu ce poate fi accesat doar prin Platforma Digitală oferă posibilitatea clienților HED Venture S.R.L. să câștige 30% comision pentru produsele cosmetice și 30% pentru produsele pentru păr. În urma acordării voucher-ului, clienții finali primesc 10% discount și transport gratuit indiferent de sumă dacă plasează comanda prin site-ul shop.hedventure.ro. Pe baza codului din voucher, clientul HED Venture S.R.L. va primi comisionul pe care îl poate folosi să achiziționeze produse profesionale.

B. Înregistrarea Utilizatorului

Pentru a accesa și utiliza Serviciul, este necesar ca Utilizatorii să creeze un cont furnizând informații exacte, actuale și complete, inclusiv o adresă de e-mail validă și o parolă. Utilizatorii sunt responsabili pentru confidențialitatea informațiilor de cont și pentru toate activitățile care au loc în cadrul contului lor.

C. Accesibilitate și Disponibilitate

Deși Furnizorul își propune să ofere acces neîntrerupt la Serviciu, acesta nu este garantat. Accesul la Serviciul poate fi întrerupt, serviciile pot fi suspendate, sau anumite funcționalități pot fi indisponibile în cazul unor lucrări de întreținere programate, actualizări sau în cazul unor evenimente neașteptate. Furnizorul își rezervă dreptul de a suspenda sau a restricționa accesul la Serviciul pentru a efectua lucrări de reparații sau de întreținere.

D. Suport Tehnic

Furnizorul va oferi suport tehnic doar pentru funcționalitățile platformei și nu pentru serviciile de personalizare. Pentru mai multe detalii sau asistență, Utilizatorii sunt rugați să contacteze echipa de suport la office@hedventure.ro.

III. Utilizarea Serviciului
A. Responsabilitățile & Obligațiile Utilizatorului

Utilizatorii sunt responsabili pentru toate acțiunile efectuate în cadrul contului lor și pentru asigurarea securității datelor de autentificare. De asemenea, aceștia se angajează să:
• Nu utilizeze Serviciul în scopuri ilegale sau în alte moduri care pot afecta funcționalitatea acestuia;
• Notifice imediat Furnizorul în caz de acces neautorizat la contul lor.

B. Utilizări Interzise

Utilizatorul este pe deplin responsabil pentru conținutul pe care îl încarcă, postează, distribuie sau îl pune la dispoziție prin intermediul Serviciului și trebuie să se asigure că:
• Nu încalcă reglementările locale, naționale și internaționale aplicabile;
• Nu transmite niciun fel de malware, viruși sau alte coduri dăunătoare;
• Nu încearcă să obțină acces neautorizat la sistemul informatic al unui alt Utilizator sau să încalce securitatea rețelei Furnizorului.
• Deține toate drepturile și permisiunile necesare pentru utilizarea acestui conținut;
• Conținutul nu încalcă nicio lege aplicabilă sau drepturi ale terțelor părți;
• Nu încarcă conținut care poate fi considerat ofensator, ilegal sau care să poată aduce atingere reputațiilor Furnizorului.

IV. Plăți, Prețuri și Rambursări

Pe perioada îndeplinirii Criteriilor de Eligibilitate, partenerul primește acces gratuit la serviciile descrise mai sus.

V. Protecția Datelor și Confidențialitate
A. Colectarea și Utilizarea Datelor

Furnizorul colectează și utilizează datele dumneavoastră conform Politicii de Confidențialitate ce poate fi furnizată la cerere.

B. Protecția Datelor

Angajamentul nostru este de a proteja și respecta confidențialitatea datelor dumneavoastră. Vom implementa și menține măsuri de securitate adecvate pentru a proteja datele dumneavoastră împotriva distrugerii accidentale sau ilicite, pierderii accidentale, modificării, divulgării sau accesului neautorizat.

C. Prelucrarea Datelor de către Terte Părți

HED Venture S.R.L. poate angaja subcontractanți sau alți furnizori de servicii pentru prelucrarea datelor personale. Vom asigura că aceste terțe părți vor fi supuse unor obligații contractuale corespunzătoare de confidențialitate și securitate a datelor.

D. Drepturile Utilizatorului asupra Datelor

Respectăm toate drepturile pe care le aveți în legătură cu datele dumneavoastră personale, inclusiv dreptul de acces, corectare, ștergere, restricționare, portabilitate a datelor, obiecție și retragere a consimțământului, în conformitate cu legislația aplicabilă.

VI. Drepturi de Proprietate Intelectuală
A. Proprietatea Asupra Proprietății Intelectuale

Toate drepturile de proprietate intelectuală referitoare la Serviciu și conținutul acestuia aparțin Furnizorului și/sau licențiatorilor săi și sunt protejate de legile privind drepturile de autor și tratatele internaționale.

B. Licența de Utilizare a Serviciului

Furnizorul acordă Utilizatorului o licență limitată, revocabilă, non-exclusivă și non-transferabilă de a accesa și utiliza Serviciul conform Termenilor și Condițiilor prezente.

C. Licența de Conținut a Utilizatorului către Furnizor

Prin încărcarea, distribuirea sau publicarea oricărui conținut prin intermediul Serviciului, Utilizatorul acordă Furnizorului o licență nelimitată, neexclusivă, sublicențiată și transferabilă, fără drepturi de autor, de a utiliza, copia, modifica, crea lucrări derivate, distribui, publica, afișa, executa și distribui astfel de conținut în orice mediu și prin orice metodă de distribuție cunoscută în prezent sau dezvoltată în viitor.

D. Revendicări de Încălcare a Drepturilor de Autor

Orice reclamații privind încălcarea drepturilor de autor vor fi adresate conform procedurilor prevăzute în Legea Drepturilor de Autor ale României.

VII. Confidențialitate
A. Informațiile Confidențiale ale Utilizatorului

Utilizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea asupra tuturor informațiilor primite de la Furnizor care sunt marcate ca fiind confidențiale sau care, prin natura lor, sunt evident confidențiale.

B. Informațiile Confidențiale ale Furnizorului

Furnizorul se angajează să nu utilizeze sau să divulge informații confidențiale ale Utilizatorului altor părți, cu excepția cazului în care este necesar pentru furnizarea Serviciului.

C. Excepții de Dezvăluire

Ambele părți pot dezvălui informații confidențiale dacă aceasta este cerută de lege, regulament sau de o autoritate judiciară competentă.

VIII. Securitate
A. Măsuri de Securitate

Furnizorul va implementa măsuri de securitate rezonabile și corespunzătoare pentru a proteja Serviciul și conținutul Utilizatorului de accesul neautorizat, modificarea, divulgarea sau distrugerea acestora.

B. Securitatea Contului Utilizatorului

Utilizatorul este responsabil pentru menținerea confidențialității contului și parolei sale și pentru restricționarea accesului la computerul său, și este de acord să fie responsabil pentru toate activitățile care au loc sub contul și parola sa.

C. Notificare în caz de Breșă

Furnizorul va notifica Utilizatorul în cazul unei breșe de securitate a datelor personale ale acestuia în cel mai scurt timp posibil și va acționa prompt pentru a remedia cauza breșei.

IX. Garanții și Declinări de Răspundere
A. Garanții ale Serviciului

Furnizorul garantează că Serviciul va funcționa în conformitate cu descrierile furnizate în documentația oficială. Nu sunt făcute alte garanții explicite sau implicite în legătură cu performanța sau fiabilitatea Serviciului.

B. Declinări de Răspundere

Furnizorul nu garantează că Serviciul va fi permanent disponibil sau va funcționa fără erori. Serviciul este furnizat „așa cum este”, și Utilizatorul îl utilizează pe propriul său risc.

X. Limitarea Răspunderii
A. Daune

Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru pierderi de profit, date sau afaceri, sau pentru orice daune directe, indirecte, speciale sau consecutive, suferite de cealaltă parte ca efect al Serviciului. Limitările și excluderile de responsabilitate nu se aplică în cazul în care acestea nu sunt permise de legislația aplicabilă.

XI. Termen și Încetarea
A. Termen

Acești Termeni și Condiții rămân în vigoare pe toată durata utilizării Serviciului de către Utilizator, începând cu data acceptării lor și până la încetarea lor, conform celor stabilite mai jos.

B. Încetarea de către Utilizator

Utilizatorul poate înceta acești Termeni și Condiții în orice moment, prin închiderea contului său și încetarea utilizării Serviciului.

C. Încetarea de către Furnizor

Furnizorul poate înceta acești Termeni și Condiții și/sau poate suspenda furnizarea Serviciului pentru Utilizator, cu notificare prealabilă în cazul în care Utilizatorul încalcă prevederile prezentului acord.

D. Efectul Încetării

În cazul încetării Termenilor și Condițiilor, Utilizatorul va înceta să mai acceseze și să utilizeze Serviciul, iar Furnizorul poate șterge datele Utilizatorului.

XII. Legislație Aplicabilă și Rezolvarea Litigiilor
A. Legislația Aplicabilă

Acești Termeni și Condiții vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legislația României.

B. Jurisdicție

Părțile sunt de acord ca orice litigiu, controversă sau pretenție rezultată din sau în legătură cu acești Termeni și Condiții va fi supusă jurisdicției instanțelor din România.

C. Clauză de Arbitraj

Toate litigiile care apar în legătură cu acești Termeni și Condiții vor fi soluționate prin arbitraj la un centru de arbitraj mutabil stabilit de părți.

XIII. Diverse
A. Divizibilitate

Dacă o prevedere a acestor Termeni și Condiții este găsită a fi invalidă sau neexecutabilă, restul Termenilor și Condițiilor rămân neafectate.

B. Renunțare

Renunțarea la oricare dintre drepturile prevăzute în acești Termeni și Condiții nu va fi considerată o renunțare ulterioară la aceste drepturi.

C. Cesionare

Utilizatorul nu poate cesiona drepturile și obligațiile sale conform acestor Termeni și Condiții fără consimțământul scris al Furnizorului.

D. Înțelegere Integrală

Acești Termeni și Condiții, împreună cu orice anexe sau addenda, constituie înțelegerea integrală între părți în ceea ce privește subiectul prezentului și înlocuiește toate discuțiile, negocierile și înțelegerile anterioare.

E. Caz de Forță Majoră

Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru întârzierea sau eșecul în îndeplinirea obligațiilor sale aici în măsura în care o astfel de întârziere sau eșec este rezultatul unui caz de forță majoră.

XIV. Informații de Contact
A. Asistență pentru Clienți

Pentru orice întrebări sau suport în legătură cu Serviciul, Utilizatorii pot contacta echipa noastră de asistență pentru clienți prin e-mail la office@hedventure.ro sau prin intermediul opțiunilor de asistență disponibile pe platforma noastră.

B. Notificări Legale

Notificările legale trebuie trimise Furnizorului la adresa office@hedventure.ro și Utilizatorului la adresa de e-mail furnizată la înregistrare. Notificarea va fi considerată livrată la 24 de ore de la trimiterea e-mailului, cu excepția cazului în care expeditorul este notificat că adresa de e-mail nu este validă.